NTP-MŰV-20-0117

                    

 

NTP-MŰV-20-0117

Lélekhangoló – Művészeti nevelés a Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiumában

A projekt új kezdeményezésű programként valósult meg a kollégiumban. A lényege a bevont kollégisták művészeti nevelésének kiszélesítése a már eddig is megvalósult színházlátogatáson kívüli tevékenységekre. A cél egy olyan projekt létrehozása volt, amelyben a diákok aktívan részt vesznek nem csak a megvalósításban, hanem a megálmodásban és a kivitelezésben is.

A projekt megvalósítását hátráltatta a COVID miatt bekövetkező tanári és tanulói hiányzások, karanténok a kevert csoportok elkerülése, ezért a megvalósítás 2022 májusában kezdődött.

A 60 órás főprogram (2022. május 2. és 2022. június 15. között valósult meg, az idő rövidsége miatt tömbösítéssel) folyamán elsődlegesen dráma- és szépíróműhelyben dolgoztak együtt a tanulók Bareith Rebekka és Szügyi Hajnalka pedagógusokkal. A munkatervben található tematika alapján haladtunk, megismerkedtünk egymással, beszéltünk a családról, a nevelésről, szerepekről a családban, irodalmi alkotások szerepéről az életünkben. Voltak szituációs gyakorlatok is. Beszéltünk Mészöly Miklós munkásságáról, a mese szerepéről, elolvastuk „A lencsemagból lett legény” című alkotást is, melyet dramatizáltunk. Zeneműhely foglalkozásokon a tanulók megmutathatták, milyen zenét szeretnek, megismerkedtek egyéb zenei stílusokkal is, a kitalált projekthez kerestek megfelelő zenei aláfestést a maguk zenei világából. A képzőműhely foglalkozásain megismerték a díszlet szerepét, a kollégisták kipróbálhatták magukat olyan szerepekben is, mint például fa, szék. A szövegkönyv írása, illetve a forgatókönyv kitalálása előtt és után több alkalommal voltunk színházban (05. 05. Magyarországi Német Színház (röviden DBU) Nem fizetünk!, 05. 25. Veszprémi Petőfi Színház Mozart!, május 30. DBU A kis herceg, 06. 07. DBU Torzonborz, a rabló), egy alkalommal a színészekkel, a rendezővel is beszélhettek a tanulók, bejárhatták a színházat. Június 14-én a projektet előadtuk az érdeklődők előtt, volt egy interaktív foglalkozás, ahol Szügyi Hajnalka beszélt a tehetségről, a tehetségfejlesztéséről, a programról a résztvevőknek.

A pályázat célja egy sikeresen működő, komplex művészeti tehetséggondozó és -fejlesztő program indítása volt. A program során a kitűzött célokat a személyiségfejlesztés drámaelméleti és gyakorlati oktatásával, és digitális alkotások, művészeti alkotások megvalósításához szükséges ismeretek átadásával igyekeztünk elérni. A foglalkozások során kiemelten alkalmaztuk a kooperatív oktatási módszereket, a projektmódszert, a kísérletezést, a modellezést.
A megvalósítás után elmondhatjuk, hogy sikerült egy ilyen programot indítani, sőt van olyan tanuló, aki azt mondta, hogy színész szeretne lenni. Nagy hangsúlyt fektettünk a személyiség- és csoportfejlesztésre, utóbbi a kiválasztott tanulócsoportban található konfliktusok kezelésére is irányult. Voltak olyan feladatok, melyek tetszettek a diákoknak, és voltak, amelyek nem nyerték el tetszésüket. Gondot elsődlegesen az okozott, hogy nem minden tanuló szeretett volna aktívan részt venni a foglalkozásokon (ez a hátránya, ha a kiválasztás így történik meg), és ez konfliktust eredményezett a tanulók és a foglalkozást tartó pedagógus között. A program megvalósítása során több alkalommal voltunk színházban, több műfajjal, különböző célcsoportnak színpadra állított művekkel találkoztak a tanulók. Megismertük a tanulók zenei ízlését, próbáltuk ehhez igazítani a készülő projekt zenéjét is. Egy tanuló megtanult gitározni.
A célcsoportra vegyes hatást gyakorolt. Voltak, akik végig lelkesen, aktívan, a többiek motiválva vettek részt a foglalkozásokon, szívesen jöttek el színházba. Néhányuk volt ellenálló, elsődlegesen amiatt, hogy a kész projektben a többi kollégista és hozzátartozók előtt kell szerepelnie. Ezért találtuk ki azt, hogy a forgatókönyv alapján elkészüllt jeleneteket felvesszük, a művet röviden összefoglaló szövegkönyvet felolvassák a diákok, és a felvett jelenteket a felolvasások között bemutatjuk. Így sikeresen elkészült a projekttermék, és a kollégistákat sem hoztuk olyan helyzetbe, amelybe nem szerettek volna kerülni.

A program eredményeként létrejött tárgyiasult alkotás egy előadás lett, amelyet a diákok előadtak 2022. június 14-én a kollégium ebédlőjében. Azt tűztük ki célul, hogy Mészöly Miklós Lencsemagból lett legény című meséjének elkészítjük színpadi változatát. Ehhez a fiataloknak dramaturggá kellett válniuk. Elkészült a mese rövidített változata, és úgy döntöttünk a diákokkal, hogy az egyes jelenetekhez az ő mindennapi életükből kiragadott pillanatokat illesztünk, melyeket ők rendeztek és forgattak. Eleinte a terv a teljes előadás volt, de több tanuló nem szeretett volna élőben szerepelni a kollégisták és a hozzátartozók előtt, és nem szerettük volna kényszeríteni őket erre. Sajnos hiába igyekeztünk, nem tudtuk a személyiségüket olyan mértékben fejleszteni, hogy jól érezzék magukat ebben a helyzetben. Végül felváltva olvastuk el a Mészöly-mű ihlette szövegkönyvet és mutattuk be az elkészített videókat.

Itt találhatja meg fotógalériánkat:

 

Projekttermék

Klippek

NTP_MUV_20_0117_meghivo_20220614

NTP_MUV_20_0117_0614_prezentacio

Rövidfilm a tehetséggondozásról és a projektről

Online megjelenések a projekt megvalósításáról:

Magyarországi Német Színház fb-oldala: https://www.facebook.com/deutschebuehneungarn

Magyarországi Német Színház hír: https://www.facebook.com/550020235140985/posts/2431596956983294/?sfnsn=mo

Tolna Megyei Krónika: http://www.tmkronika.hu/hirek/lelekhangolo–muveszeti-neveles